Kasvattajamaksu ja -etuudet

Kasvattajamaksu
Kasvattajamaksu päätettiin ottaa käyttöön yhdistyksen kevätkokouksessa 2016. Yhdistyksen kasvattajaksi voidaan hyväksyä sellaiset kasvattajat, jotka ovat suorittaneet kasvattajan peruskurssin, allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen sekä saaneet hyväksytyn kennelnimen.

Seuraavassa muistutus, kuinka kasvattajamaksu toimii.

Kasvattaja voi halutessaan maksaa jäsenmaksun lisäksi kasvattajamaksun. Maksun summa on 30 € / vuosi. Kasvattajan on kuitenkin mahdollista saada hyvitystä liittämistään kasvattijäsenistä. Alennusta saa kasvattijäsenten rekisteröinnin mukaan 10 € / kasvattijäsen.

Esim. Kasvattaja on liittänyt vuonna 2016 kasvattijäseniä 5 (viisi) kappaletta. Tämän ansiosta kasvattajamaksu on hänelle vuonna 2017 0 € ja vuonna 2018 10 €.

Kasvattajamaksu oikeuttaa 1.3.2017 eteenpäin:
- kasvattajatietojen näkymiseen yhdistyksen verkkosivuilla www.manssi.net ja MANSSI-lehdessä
- pentuerekistöintiin pentupörssissä sääntöjen mukaisesti
- kasvattijäsenten liittäminen yhdistyksen jäseniksi etuhintaan 10 € / vuosi.

Halutessasi kasvattajan etuudet, toimi näin:

1) Lähetä kasvattajatietosi jäsenrekisterin ylläpitäjälle.
2) Kasvattajamaksu on 30 € / vuosi. Huomioi että jos olet edeltävänä vuonna liittänyt yhdistykseen kasvattijäseniä, voit olla oikeutettu alennukseen kasvattajamaksusta.
Maksa kasvattajamaksu yhdistyksen tilille käyttämällä viitenumeroa 1038.
Tilinumero 136730-101419 / Suomen Manchesterinterrierit ry.
IBAN FI86 13673000101419 BIC NDEA FIHH

Tammikuussa 2017 yhdistys lähetti kasvattajille maksuohjeen sähköpostitse. Kasvattajatiedot on poistettu, mikäli maksua ei suoritettu 15.2.2017 mennessä. Tiedot saa jälleen näkyviin maksamalla kasvattajamaksun. Mikäli kasvattaja ei halua kasvattajan etuuksia, tulee hänen ilmoittaa siitä yhdistyksen puheenjohtajalle, Päivi Hiturille smt.puheenjohtaja1@gmail.com.