Vuoden kasvattaja

Vuoden kasvattaja -kilpailun säännöt

Vuoden kasvattajan arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen omistamallaan, Suomessa rekisteröidyllä kennelnimellä.

Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Vuoden kasvattajan arvo jaetaan kevätkokouksen yhteydessä, kilpailuvuotta seuraavana keväänä.

Kennelin omistajan tulee itse toimittaa koiransa pisteet kilpailuvuoden loppua seuraavan tammikuun loppuun mennessä pisteiden laskijalle.

Vuoden 2017 osalta pisteet toimitetaan 31.1.2018 mennessä Heidi Niemelälle, niemela.heidi(a)gmail.com.

Pisteet
Pisteet lasketaan kalenterivuosittain näyttelytulosten perusteella. Pisteet huomioidaan korkeintaan kuudesta virallisesta näyttelystä Suomessa. Vaihtoehtoisesti kyseeseen voivat tulla myös kansainväliset ja terriereiden erikoisnäyttelyt ulkomailla. Muista ilmoittaa ulkomaalaisten näyttelyiden päivämäärät pisteiden mukana.

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaistaan kasvattaja seuraavasti:

  • suurempi kansainvälisten näyttelyiden lukumäärä voittaa
  • suurempi yhteenlaskettu BIS pistemäärä voittaa, jos vielä tasan
  • suurempi RYP pisteiden määrä voittaa, jos vielä tasan
  • suurempi ROP pisteiden määrä voittaa.

Pisteitä kertyy ryhmänäyttelyistä (yhden tai kahden roturyhmän näyttelyt), kansallisista näyttelyistä ja kansainvälisistä näyttelylyistä.

Ryhmänäyttely
 
ROP kasv = 6 p.BIS 1 = 8 p.
kasv 2 = 4 p.BIS 2 = 6 p.
kasv 3 = 3 p.BIS 3 = 5 p.
kasv 4 = 2 p.BIS 4 = 4 p.
Kansalliset näyttelyt
ROP kasv = 6 p.BIS 1 = 10 p.
kasv 2 = 4 p.BIS 2 = 8 p.
kasv 3 = 3 p.BIS 3 = 7 p.
kasv 4 = 2 p.BIS 4= 6 p.
Kansainväliset näyttelyt
ROP kasv = 8 p.BIS 1 = 12 p.
kasv 2 = 6 p.BIS 2 = 10 p.
kasv 3 = 5 p.BIS 3 = 8 p.
kasv 4 = 4 p.BIS 4 = 6 p.