Kasvattajamaksu ja -etuudet

Kasvattajamaksu
Kasvattajamaksu päätettiin ottaa käyttöön yhdistyksen kevätkokouksessa 2016. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia sääntöjä ja tekevät yhteistyötä yhdistyksen kanssa. Kasvattajat hyväksytään listalle seuraavin perustein: kasvattaja on Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen, kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton uuden kasvattajasitoumuksen, kasvattajalla on FCI:n myöntämä kennelnimi (sis. hyväksytyn kasvattajan peruskurssin) eikä Kennelliitto ole asettanut kasvattajalle kurinpitorangaistuksia tai kasvattajalla ei ole muita tuomioita eläintenpitoa koskien.

Seuraavassa muistutus, kuinka kasvattajamaksu toimii.

Kasvattaja voi halutessaan maksaa yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun lisäksi kasvattajamaksun. Maksun summa on 20 € / vuosi. Jos kasvattaja on lisännyt edeltävänä vuonna/edeltävinä vuosina yhdistyksen jäseniksi kasvattijäseniä, hänelle täten hyvitetään osittain tai kokonaan vuosittainen kasvattajamaksu. Hyvityksen suuruus riippuu siitä, kuinka monta kasvattijäsentä yhdistyksen jäseneksi on liitetty. Kasvattajamaksun hyvityksessä huomioidaan neljän kasvattijäsenen lisäys/pentue. Kasvattijäsenien lisäyksestä voi hyötyä aina kaksi seuraavaa vuotta. Esimerkkinä: jos vuonna 2018 kasvattaja lisää yhdistyksen jäseneksi neljä kasvattijäsentä, voi hän hyötyä tästä vuoden 2019 ja vuoden 2020 kasvattajamaksun kohdalla. 1 kasvattijäsen = 10 € eli kahden kasvattijäsenen lisäys hyvittää yhden vuoden kasvattajamaksun kokonaisuudessaan.

Kasvattajamaksu oikeuttaa 1.3.2017 eteenpäin:
– kasvattajatietojen näkymiseen yhdistyksen verkkosivuilla www.manssi.net ja MANSSI-lehdessä
– pentueilmoitukseen pentupörssissä sääntöjen mukaisesti
– kasvattijäsenten liittäminen yhdistyksen jäseniksi etuhintaan 10 € / vuosi. Kasvattaja voi lisätä jäsenen etuhintaan 6 kk sisään pentueen rekisteröinnistä. Jos kasvattaja lisää kasvatinomistajan yhdistyksen jäseneksi loka-joulukuussa, kattaa jäsenmaksu myös kasvatinomistajan seuraavan vuoden jäsenyyden.

Halutessasi kasvattajan etuudet, toimi näin:

1) Lähetä kasvattajatietosi jäsenrekisterin ylläpitäjälle.
2) Kasvattajamaksu on 20 € / vuosi. Maksa kasvattajamaksu yhdistyksen tilille käyttämällä viitenumeroa 1038.
Saaja: Suomen Manchesterinterrierit ry
Saajan tilinumero: IBAN FI86 1367 3000 1014 19
BIC: NDEA FIHH
Viitenro: 1038

Tammikuussa 2021 yhdistyksen jäsensihteeri lähettää kasvattajille maksuohjeen sähköpostitse. Kasvattajatiedot poistetaan, mikäli maksua ei suoriteta eräpäivään 15.2.2021 mennessä. Tiedot saa jälleen näkyviin maksamalla kasvattajamaksun.