Kevätkokous 15.3.2015 Sastamalassa

Suomen Manchesterinterrierit r.y. toivottaa jäsenet tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Kevätkokous pidetään 15.3.2015 klo:14.00 osoitteessa Torpontie 5, 32740 Sastamala.

Lisätiedustelut: phituri(a)gmail.com. Jos haluat tuoda jonkun asian kevätkokoukseen, ilmoitathan siitä 22.2.2015 mennessä osoitteeseen rita.liikaluoma(a)gmail.com tai phituri(a)gmail.com

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään ja hyväksytään toimintakertomus 2014
6. Esitetään tilinpäätös 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat:
• pentupörssin säännöt
• yhdistysten kokousten koolle kutsuminen
• hallituksen skype-kokoustaminen + välineet
• Manssi-lehti + taitto-ohjelma yhdistykselle
• jäsenmaksujen eräpäivä + seuraamuksen maksamatta jättämisestä
• Manssitreffit
9. SMT ry:n kilpailujen tulokset
• Vuoden näyttelykoira = Hilmanter’s Cup
• Vuoden näyttelyveteraani = Ukkosakan Cup
• Vuoden kasvattaja (näyttely) = Ruska-ahon Cup
• Vuoden agilitykoira = Intopalleron Cup
• Vuoden tokokoira = Kimblewick Cup
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokouskutsu
Toimintakertomus 2014