Hannula Renholms Junior Cup

Terrierien erikoisnäyttelyssä jaettavat kiertopalkinnot sekä urosten että narttujen junioriluokan parhaimmalle manchesterinterrierille.

Palkinnot ovat kiertopalkintoja ja voittajien omistajat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että palkinnot ovat jaettavissa seuraavankin vuoden näyttelyssä.

Palkinnot ovat yhdistykselle luovuttanut TerriErissä 24.8.2019 Kristina Paul, Kennel Hannula Renholms.