Vuoden näyttelykoira

Vuoden näyttelykoira –kilpailun säännöt 

Arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen omistamallaan, Suomessa rekisteröidyllä manchesterinterrierillään.

Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Vuoden näyttelykoira palkintaa Hilmanter’s Cup -kiertopalkinnolla. Palkinto jaetaan kevätkokouksen yhteydessä, kilpailuvuotta seuraavana keväänä.

Vuoden näyttelykoira sekä vastakkaisen sukupuolen paras saavat kutsun Suomen Terrierijärjestön TOP Terrier -kutsukilpailuun.

Koiran omistajan tulee itse toimittaa koiransa pisteet kilpailuvuoden loppua seuraavan tammikuun loppuun mennessä pisteiden laskijalle.

Vuoden 2017 osalta pisteet toimitetaan 31.1.2018 mennessä Heidi Niemelälle, niemela.heidi(a)gmail.com.

Pisteet
Pisteet lasketaan kalenterivuosittain koiran näyttelytulosten perusteella. Pisteet huomioidaan korkeintaan kuudesta virallisesta näyttelystä Suomessa. Vaihtoehtoisesti kyseeseen voivat tulla myös kansainväliset ja terriereiden erikoisnäyttelyt ulkomailla. Muista ilmoittaa ulkomaisten näyttelyiden päivämäärät pisteiden mukana.

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän ratkaistaan voittaja seuraavasti:

  • suurempi kansainvälisten näyttelyiden lukumäärä voittaa
  • suurempi yhteenlaskettu BIS-pistemäärä voittaa, jos vielä tasan
  • suurempi RYP-pisteiden määrä voittaa, jos vielä tasan
  • suurempi ROP-pisteiden määrä voittaa.

Pisteitä kertyy ryhmänäyttelyistä (yhden tai kahden roturyhmän näyttelyt), kansallisista näyttelyistä ja kansainvälisistä näyttelyistä.

Laatumaininnasta ERINOMAINEN + SA saa kansainvälisestä näyttelystä kaksi (2) pistettä myös ilman sijoitusta. Terrierijärjestön erikoisnäyttelyssä laatumaininnasta ERINOMAINEN+ SA saa viisi (5) lisäpistettä.

Pisteet
 
 
Ryhmänäyttelyt
ROP = 6 p.RYP 1 = 10 p.BIS 1 = 8 p.
VSP = 5 p.RYP 2 = 8 p.BIS 2 =6 p.
PU/PN2 = 4 p.RYP 3 = 7 p.BIS 3 = 5 p.
PU/PN3 = 3 p.RYP 4 = 6 p.BIS 4 = 4 p.
PU/PN4 = 2 p.
Kansalliset näyttelyt
ROP = 6 p.RYP 1 = 10 p.BIS 1 = 10 p.
VSP = 5 p.RYP 2 = 8 p.BIS 2 = 8 p.
PU/PN2 = 4 p.RYP 3 = 7 p.BIS 3 = 7 p.
PU/PN3 = 3 p.RYP 4 = 6 p.BIS 4 = 6 p.
PU/PN4 = 2 p.
Kansainväliset näyttelyt
ROP = 8 p.RYP 1 = 12 p.BIS 1 = 12 p.
VSP = 7 p.RYP 2 = 10 p.BIS 2 = 10 p.
PU/PN2 = 6 p.RYP 3 = 9 p.BIS 3 = 9 p.
PU/PN3 = 5 p.RYP 4 = 8 p.BIS 4 = 8 p.
PU/PN4 = 3 p.
ERI+SA = 2 p.

Esimerkit pisteiden laskusta:

Ryhmänäyttely
Koira Leppäkerttu ERI SA PN1 ROP RYP1 BIS1 = pistettä 6 + 10 + 8= 24 pistettä

Koira Leppämarkku ERI SA PU4 = 2 pistettä

Kansallinen näyttely
Koira Leppäkerttu ERI SA PN1 ROP RYP1 BIS1 = pistettä 6 + 10 + 10= 26 pistettä
Koira Leppämarkku ERI SA PU4 = 2 pistettä

Kansainvälinen näyttely
Koira Leppäkerttu ERI SA PN3 = 5 pistettä